Vind wat je nodig hebt. Sneller. Met centraal zoeken kun je nu vanuit het Startmenu je hele computer en het internet doorzoeken voor een snellere en grondigere zoekervaring.


 

Microsoft Edge Wachtwoord generator kan unieke wachtwoorden voor je suggereren en onthouden. Als wachtwoorden worden achterhaald bij een datalek, proberen criminelen met die wachtwoorden op andere sites binnen te komen in de hoop dat je ze vaker gebruikt hebt.


Email instellen outlook

Om de email juist in te stellen in outlook dien je de volgende stappen te volgen.
In dit artikel gebruiken we regelmatig voorbeelddomein.nl of email@voorbeelddomein .nl het is de bedoeling dat je dit adres vervangt door je eigen domeinnaam of email adres.


VERWERKINGS­VERANTWOORDELIJKE, VERWERKER EN VERWERKERSOVEREENKOMST
 

Bij iedere verwerking van persoonsgegevenshoort een verwerkingsverantwoordelijke die de doelen en middelen van de verwerking bepaalt. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt een verwerkingsverantwoordelijke een hoop verplichtingen.

Soms werkt een verwerkingsverantwoordelijke samen met een verwerker die de verwerking uitvoert. Ook deze verwerker heeft enkele verplichtingen, en de samenwerking moet vastgelegd worden in een overeenkomst. Dit wordt ook wel een verwerkersovereenkomst genoemd.

Decentrale overheden kunnen zowel verwerkers als verwerkingsverantwoordelijken zijn. Welke rol zij aannemen kan per verwerking verschillen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Volgens de AVG is een verwerkingsverantwoordelijke: ‘een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt’ (artikel 4 lid 7 AVG).

Een verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel en de middelen van de verwerking vast. Bij het vaststellen daarvan moet echter ook gekeken worden naar de feitelijke invloed die een partij op het doel van de verwerking uitoefent. Als een decentrale overheid bepaalt ‘waarom’ en ‘hoe’ persoonsgegevens moeten worden verwerkt, is zij de verwerkingsverantwoordelijke.

Een medewerker van een gemeente die bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerkt om schuldhulp aan te bieden, doet dit om haar taken als verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren. De bevoegdheid voor verwerkingsverantwoordelijke kan juridisch zijn vastgelegd.

GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

Volgens artikel 26 van de AVG kunnen twee (of meer) partijen ook samen verwerkingsverantwoordelijken zijn. Dan bepalen zij met elkaar het doel en de middelen van de verwerking. In dit geval moeten de verwerkingsverantwoordelijken een regeling treffen over de verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste aspecten van de regeling moeten worden meegedeeld aan de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Daarnaast moeten zij vastleggen hoe ze de verplichtingen uit de AVG nakomen, tenzij dit al is vastgelegd in het Europees of lidstatelijk recht.

Let op: deze onderlinge afstemming is wat anders dan de verwerkersovereenkomst.

VERWERKER

Volgens de AVG is een verwerker: ‘een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt’ (artikel 4 lid 8 AVG).

Het gaat er in de praktijk dus om dat de verwerker de verwerking uitvoert voor de verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat er daarbij invloed wordt uitgeoefend op het vaststellen van het doel en de middelen van de verwerking. Een verwerker staat ook niet onder direct gezag van de verwerkingsverantwoordelijke. De eigen medewerker van een organisatie die persoonsgegevens verwerkt wordt niet beschouwd als een verwerker in de zin van de AVG.

Een voorbeeld van een verwerker is een salarisadministratiekantoor of een ICT-bedrijf dat de systemen waar de persoonsgegevens in worden verwerkt beheert. Overheidsorganisaties kunnen echter ook optreden als verwerker voor (decentrale) overheden. Hier is sprake van wanneer er bepaalde bevoegdheden worden neergelegd waarbij ook persoonsgegevens verwerkt moeten worden, bijvoorbeeld wanneer een decentrale overheid voor een andere decentrale overheid de hosting verzorgt.

VERPLICHTINGEN VERWERKER

Volgens artikelen 23 tot en met 31 van de AVG moet een verwerker zich aan verschillende regels houden. De verwerker mag de persoonsgegevens alleen maar verwerken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien zij een andere verwerker (ook wel: sub-verwerker) in willen schakelen moeten zij toestemming vragen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast moet de verwerker zich houden aan vergelijkbare verplichtingen als die op de verwerkingsverantwoordelijke liggen. Verwerkers moeten een verwerkingsregister bijhouden en soms een Functionaris voor gegevensbescherming aannemen. Ook is de verwerker verplicht om met de Autoriteit Persoonsgegevens samen te werken, wanneer het uitvoeren van de taken van de toezichthouder dit vereist.

VERWERKERSOVEREENKOMST

Als een verwerkingsverantwoordelijke een verwerker inschakelt om hem te ondersteunen bij het verwerken van persoonsgegevens, moeten zij hun samenwerking vastleggen in een overeenkomst. Dat staat in artikel 28 lid 3 van de AVG.

Volgens dit artikel hoort de verwerkersovereenkomst het volgende te bevatten:

  • Het onderwerp van de verwerking;
  • De duur van de verwerking;
  • De aard en het doel van de verwerking;
  • Het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, zoals NAW-gegevens, contactgegevens of betaalgegevens;
  • De categorieën van de betrokkene, dat is degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld klanten, websitebezoekers of werknemers;
  • De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

VERWERKERSOVEREENKOMST IN DE PRAKTIJK

Het kan in de decentrale praktijk lastig zijn vast te stellen welke organisatie zich als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gedraagt, zeker als er meerdere partijen bij een complexe verwerking zijn betrokken. Dat kan het geval zijn bij samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties onderling of met private partijen. Het is dan niet altijd duidelijk met welke partijen wel en niet een verwerkersovereenkomst af moet worden gesloten. Wij kunnen u hierin natuurlijk adviseren.


In 2020 heeft wifi 6 zijn intrede gedaan op het zakelijke vlak. Een interessante ontwikkeling, want deze nieuwe wifi-standaard biedt een aantal interessante voordelen. Vooral de mobiele medewerker zal de meerwaarde van wifi 6 snel zelf ervaren. Een overzicht van de vijf belangrijkste voordelen die wifi 6 biedt.

1. Hogere snelheid

Wifi 6 biedt vanzelfsprekend hogere snelheden dan voorgaande standaarden. Zo gaat de snelheid omhoog van 3,5 Gbps nu naar 9,6 Gbps. Met betrekking tot browsen maakt dat niet zoveel verschil. De meerwaarde hiervan zit hem in het feit dat meer apparaten in je netwerk deze snelheid aankunnen. Met het huidige wifi 5 wil dat nog weleens beperkingen opleveren. Met wifi 6 komt hieraan een einde. Daarmee sluit wifi 6 aan bij het groeiende aantal mobiele devices op de werkvloer.

2. Ook snel op drukke plekken

Wifi 6 biedt nog meer voordeel voor organisaties die veel mobiele devices gebruiken. Ook als je met een groot aantal devices tegelijk verbonden bent, blijft de verbinding stabiel. Apparaten met wifi 6 houden namelijk niet constant een wifi-kanaal bezet, maar benutten alleen de benodigde bandbreedte. Zakelijk wifi-gebruik wordt zo een stuk efficiënter.

3. Verbeterde dekking

Het kan weleens een uitdaging zijn om de wifi-verbinding op kantoor te verbeteren. Isolatie of dikke betonnen muren kunnen veel roet in het eten gooien. Met wifi 6 is dat verleden tijd. Dat komt doordat wifi 6 zowel op hoge als lage frequenties werkt. Deze lage frequenties laten zich niet tegenhouden door storingsfactoren. Daardoor verbeter je eenvoudig je dekking.

4. Hogere dataveiligheid

Wifi 6 biedt ondersteuning voor wpa3, de opvolger van beveiligingsprotocol wpa2. Hiermee wordt de beveiliging van wifi-verbindingen aanzienlijk aangescherpt. Zo worden zwakke wachtwoorden beter beveiligd doordat deze via slimme technologie veel moeilijker te kraken zijn. Maak je veel gebruik van openbare wifi-verbindingen? Dan wordt dit verkeer via wifi 6 versleuteld, waardoor het risico op hacks en malwareaanvallen fors wordt verminderd. Een uitkomst voor de mobiele professional.

5. Langer gebruiken van je devices

Wifi 6 laat je langer doorwerken op je mobiele device. Dat komt door de target wake time (TWT)-functionaliteit. Wifi-verbindingen leveren om de beurt pakketjes data af aan verbonden devices. Hoe meer verbonden devices, hoe langer deze roulatie. Wifi 6-routers kunnen aan devices ‘laten weten’ hoelang het duurt voordat het volgende pakketje kan worden doorgestuurd. Daardoor kan het device in sluimerstand gaan, wat bijdraagt aan de levensduur van de batterij.


Standaard gebruikt Edge de zoekmachine Bing. Logisch, want Edge en Bing zijn allebei van Microsoft. Maar wat als je liever met de browser van Google surft? Ga dan naar Geavanceerd en scrol helemaal omlaag.


Een wekker of alarm stellen we zonder na te denken vaak in op onze smartphone, maar Windows bevat ook gewoon zo’n functie.


Je kent het ongetwijfeld: je bent druk aan het werk en hebt daardoor een heleboel vensters openstaan. En dan heb je een document nodig dat alleen op het bureaublad staat. De eenvoudigste manier is om helemaal rechtsonder in beeld op dat kleine randje te klikken.


logo2022b