E-mail archiveren

E-mails in uw postvak archiveren kan erg handig zijn wanneer bijvoorbeeld uw postvak vol zit of omdat u te veel e-mail in uw postvak heeft zitten waardoor het erg moeilijk is om oude e-mail terug te vinden.

Daarom is het wijs om uw oude e-mail te archiveren om ruimte vrij te maken voor nieuwe e-mail.

Zo archiveert u uw e-mail in Outlook:

Stap 1: Open Outlook en ga links bovenin naar Bestand
Stap 2: Vervolgens gaat u naar Info dan naar Hulpprogramma’s en vervolgens op Oude items opschonen
Stap 3: Een nieuw scherm opent zich, klik hier op de optie Deze map met alle submappen archiveren
Stap 4: Kies vervolgens welke mappen u wilt archiveren
Stap 5: Wanneer u de items heeft geselecteerd die u wilt archiveren, voert u een datum in zodat alle e-mail voor die datum gearchiveerd mag worden
Stap 6: Geef een locatie op waar u uw e-mail wil bewaren en klik op OK

U heeft nu uw e-mail gearchiveerd zodat er weer meer ruimte beschikbaar is in uw postvak.


logo2022b